Розробки уроків Розробки презентацій до уроків з інформатики 10 клас (рівень стандарту)
     

Тема 1. Текстовий процесор (8 години)
Урок 01.  Підготовка текстового документу до друку.
Урок 02.  Створення нумерованих і маркованих списків
Урок 03.  Таблиці в текстових документах.
Урок 04.  Вставлення зображення у текстовий документ і налаштування їхніх властивостей. Створення спеціальних об'єктів у текстовому документі.
Урок 05.  Практична робота №1: "Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах".
Урок 06.  Поняття про шаблон документа. Використання стилів у текстових документах. Практична робота №2: "Використання стилів у документах".
Урок 07.  Засоби автоматизації процесу створення документа. Пр/р №3: "Використання засобів автоматизації створення та опрацювання документів".
Урок 08.  Контрольна робота №1: "Текстовий процесор".

Тема 2. Комп'ютерні презентації (6 год)
Урок 09.  Системи опрацювання комп'ютерних презентацій.
Урок 10.  Створення комп'ютерних презентацій, опрацювання об'єктів презентацій.
Урок 11.  Основні принципи дизайну слайдів. Стильове оформлення презентацій.
Урок 12.  Практична робота №4: "Розробка слайдової презентації.
Урок 13.  Додавання анімаційних ефектів до об'єктів слайда. Використання гіперпосилань і кнопок дій. Налаштування демонстрації презентації.
Урок 14.  Підсумкова практична робота №5: "Анімація в слайдових презентаціях;".

Тема 3. Комп'ютерні презентації та публікації (7 год)
Урок 15.  Поняття про мультимедійні дані та їх опрацювання.
Урок 16.  Додавання звукових і відеооб'єктів до слайдових презентацій. Створення та редагування відеофільмів.
Урок 17.  Практична робота №6: "Створення відеокліпу".
Урок 18.  Основи створення комп'ютерних публікацій.
Урок 19.  Особливості роботи з текстовими графічними об'єктами.
Урок 20.  Практична робота №7: "Створення інформаційного буклету".
Урок 21.  Комплексна практична робота: "Комп'ютерні презентації та публікації".

Тема 4. Служби Інтернету (7 год)
Урок 22.  Електронна пошта. Огляд програм для роботи з електронною поштою.
Урок 23.  Робота з електронною поштою з використанням веб-інтерфейсу. Практична робота №8: "Електронне листування через веб-інтерфейс".
Урок 24.  Робота з поштовим клієнтом. Практична робота №9: "Робота з поштовим клієнтом".
Урок 25.  Обмін миттєвими повідомленнями. Практична робота №10: "Обмін миттєвими повідомленнями".
Урок 26.  Поняття форуму та чату. Етикет інтерактивного спілкування.
Урок 27.  Практична робота №11: "Спілкування на форумах та в чатах".
Урок 28.  Тематичне оцінювання №4: "Служби Інтернету".

Тема 5. Програмні засоби навчального призначення (7год)
Урок 29.  Програмні засоби навчання шкільних предметів.
Урок 30.  Використання електронних словників та програм-перекладачів.
Урок 31.  Навчання в Інтернеті. Огляд освітніх сайтів, веб-енциклопедій.
Урок 32.  Проектна діяльність.
Урок 33.  Дистанційне навчання.
Урок 34.  Тематичне оцінювання №5: "Програмні засоби навчального призначення".
Урок 35.  Розвиток комп'ютерних технологій в Україні.
© 2013-2018. Сайт учителя інформатики Макарця В.І. All Rights Reserved. informatic.sumy.ua