Розробки уроків Розробки презентацій до уроків з інформатики 7 клас (за новою програмою)

Підручники, зошити (повні версії)


            Усі уроки інформатика 7 клас за новою програмою

Презентації 7 клас


Розділ 1. Електронне листування (4 години).
Урок 01.  Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки. Створення електронної скриньки. Надсилання та отримання повідомлень.
Урок 02.  Вкладання файлів. Перенаправлення повідомлень. Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою.
Урок 03.  Використання адресної книжки та списків розсилання. Операції над папками та листами.
Урок 04.  Практична робота № 1. "Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли".

Розділ 2. Моделювання (3 години).
Урок 05.  Поняття моделі. Поняття предметної галузі. Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі: опис, таблиця, формули, схеми та ін.
Урок 06.  Етапи побудови інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей.
Урок 07.  Практична робота № 2. "Побудова інформаційних моделей в різних програмних середовищах".

Розділ 3. Алгоритми з повторенням і розгалуженням (9 годин).
Урок 08.  Алгоритми з повторенням. Базова алгоритмічна структура повторення. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів.
Урок 09.  Практична робота №3: "Складання та виконання алгоритмів з повторенням у середовищі Scratch".
Урок 10.  Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. Умовне висловлювання "Якщо – то".
Урок 11.  Алгоритми з розгалуженням. Базова алгоритмічна структура розгалуження. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у середовищі Scratch.
Урок 12.  Практична робота №4: "Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням у середовищі Scratch".
Урок 13.  Цикли з передумовою.
Урок 14.  Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у середовищі Scratch.
Урок 15.  Практична робота №5: "Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у середовищі Scratch".
Урок 16.  Контрольна робота з теми "Алгоритми з повторенням і розгалуженням".

Розділ 4. Табличний процесор (10 годин).
Урок 17.  Таблиці, електронні таблиці. Табличний процесор, його призначення. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості. Відкривання, перегляд і збереження електронної книги. Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора. Адресація в середовищі табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони. Типи даних: число, текст, формула.
Урок 18.  Уведення даних до комірок: текст, число. Редагування даних таблиці. Копіювання, переміщення й вилучення даних. Автозаповнення.
Урок 19.  Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок.
Урок 20.  Практична робота №6: "Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора".
Урок 21.  Правила запису формул у табличному процесорі. Копіювання і переміщення формул. Поняття про модифікацію формул при копіюванні.
Урок 22.  Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max.
Урок 23.  Практична робота №7: "Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій".
Урок 24.  Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі.
Урок 25.  Практична робота №8: "Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі".
Урок 26.  Контрольна робота з теми "Табличний процесор".

Розділ 5. Розв’язування компетентнісних задач (4 години).
Урок 27.  Поняття про розв'язування задач в різних галузях діяльності людини.
Урок 28.  Розв’язування компетентнісних задач.
Урок 29.  Розв’язування компетентнісних задач.
Урок 30.  Розв’язування компетентнісних задач.

Розділ 6. Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з використанням програмних засобів навчального призначення (математика, фізика, хімія, біологія, географія, тощо) (5 годин).
Урок 31.  Навчальні проекти. Вибір теми проекту. Аналіз умови задачі. Розробка плану виконання проекту.
Урок 32.  Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі з використанням програмних засобів навчального призначення (математика, фізика, хімія, біологія, географія, тощо).
Урок 33.  Виконання індивідуальних навчальних проектів.
Урок 34.  Захист проекту.
Урок 35.  Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.
Увага!!! Заборонено розміщення на інших ресурсах
© 2013-2018. Сайт учителя інформатики Макарця В.І. All Rights Reserved. informatic.sumy.ua