Розробки уроків Розробки презентацій до уроків з інформатики 11 клас (рівень стандарту)
Тема 1. Моделювання. Основи алгоритмізації (6 годин).

Урок 01. Поняття моделі. Моделювання.
Урок 02. Алгоритми. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму.
Урок 03. Базові структури алгоритмів. 
Урок 04. Практична робота №1. Побудова інформаційної моделі.
Урок 05. Основні етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера. 
Урок 06. Контрольна робота №1: "Моделювання. Основи алгоритмізації".

Тема 2. Системи опрацювання табличних даних (10 годин).

Урок 07. Поняття електронної таблиці. 
Урок 08. Редагування та форматування даних. 
Урок 09. Практична робота №2: "Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора".
Урок 10. Використання найпростіших формул.  Практична робота №3: "Використання формул в електронних таблицях".
Урок 11. Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.
Урок 12. Практична робота №4 "Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора".
Урок 13. Створення та налаштування діаграм, вибір типу діаграми. 
Урок 14. Практична робота №5: "Побудова діаграм".
Урок 15. Сортування й фільтрація даних у таблицях. Проміжні підсумки та зведені таблиці. Практична робота №6: "Сортування та фільтрація даних". 
Урок 16. Контрольна робота №2: "Системи опрацювання табличних даних"

Тема 3. Бази даних. Системи управління базами даних (9 годин).

Урок 17. Поняття моделі даних. Бази даних. СУБД.
Урок 18. Проектування бази даних. Введення і редагування даних у таблиці.
Урок 19. Сортування, пошук і фільтрація даних в таблицях. 
Урок 20. Практична робота №7 "Робота з об'єктами бази даних у середовищі СУБД".
Урок 21. Зв'язування таблиць. Призначення форм. Створюємо власну базу даних. 
Урок 22. Практична робота №8 "Створення бази даних у середовищі СУБД. Створення форм і введення даних".
Урок 23. Поняття запиту до реляційної бази даних. Призначення звітів.
Урок 24. Практична робота №9: "Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора".
Урок 25. Контрольна робота №3: "Бази даних. Системи керування базами даних".

Тема 4. Інформаційні технології (10 годин)

Урок 26. Структура веб-сайтів.Етапи створення веб-сайтів.
Урок 27. Практична робота №10: "Автоматизоване створення веб-сайта".
Урок 28. Огляд сервісів Веб 2.0.
Урок 29. Практична робота №11: "Створення й ведення власного блогу".
Урок 30. Інтергроване використання засобів опрацювання електронних документів.
Урок 31. Практична робота №12: "Виконання комплексних завдань".
Урок 32. Спільна робота з документами. 
Урок 33. Практична робота №13: "Розробка колективного проекту". Підсумкове тестування.
Урок 34. Порівняння створеного сайту чи блогу зі знайденими в Інтернеті веб-вузлів на схожу тематику.Типові помилки дизайнерів початківців. 
Урок 35. Рекламування сайтів та блогів в Інтернеті.

© 2013-2018. Сайт учителя інформатики Макарця В.І. All Rights Reserved. informatic.sumy.ua