Розробки уроків Розробки презентацій до уроків з інформатики 6 клас (за новою програмою)
Підручник "Інформатика 6 клас" Й.Я.Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько 2014 - 2015 н. р.    Підручник "Інформатика 6 клас" Н.В. Морзе, О.В. Варна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська, Н.А. Саражинська    Робочий зошит з інформатики 6 клас за новою програмою. Автори: Й.Я.Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько    Зошит для контролю знань з інформатики 6 клас нова програма до підручника Н.В. Морзе, О.В. Варна, В.П. Вембер    Усі уроки інформатика 6 клас за новою програмою

Тема 1. Алгоритми та їх виконавці (7 годин).
Урок 01.  Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп'ютерному класі. Об’єкти та події.
Урок 02.  Поняття команди. Команди і виконавці. Система команд виконавця. Середовище виконання алгоритму.
Урок 03.  Поняття алгоритму. Виконавці алгоритмів. Алгоритм та програма. Формальне виконання алгоритму.
Урок 04.  Форми подання алгоритмів. Базові алгоритмічні структури: структура слідування.
Урок 05.  Складання та виконання алгоритмів у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритму. Інструктаж з БЖД.
Практична робота 1. "Складання алгоритмів для виконавців у словесній формі і у графічному вигляді. Виконання алгоритмів".
Урок 06.  Алгоритми в нашому житті. План виконання завдання. Планування в нашому житті.
Урок 07.  Практична робота №2 "Складання алгоритмів опрацювання подій з використання структури слідування та виконання їх у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів".

Тема 2. Поняття операційної системи (6 годин).
Урок 08.  Поняття операційної системи, її призначення Графічний інтерфейс операційної системи.
Урок 09.  Поняття файлової системи. Об'єкти файлової системи. Властивості об'єктів файлової системи: ім'я об'єкта, шлях до об'єкта, повне ім'я об'єкта, розширення імені. Поняття типу файлу.
Урок 10.  Операції над об'єктами файлової системи: створення, виділення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення об'єктів. Операції над групами об'єктів: виділення, копіювання, переміщення. Відновлення вилучених об'єктів операційної системи.
Урок 11.  Практична робота №3: "Операції над об'єктами та групами об'єктів файлової системи.".
Урок 12.  Пошук об'єктів файлової системи.
Урок 13.  Практична робота №4: "Пошук об'єктів файлової системи".

Тема 3. Мультимедіа (4 годин).
Урок 14.  Поняття про мультимедіа. Об'єкти мультимедіа: текст, зображення, аудіо та відео. Галузі використання мультимедіа. Пристрої введення-виведення об'єктів мультимедіа. Копіювання об'єктів мультимедіа з цифрових камер і мобільних пристроїв на комп'ютер. Мультимедійні програвачі, їх призначення і функціональні можливості.
Урок 15.  Практична робота №5: "Копіювання об'єктів мультимедіа на комп'ютер. Робота з мультимедійними програвачами".
Урок 16.  Засоби перегляду зображень, їх призначення і функції. Змінення значень властивостей графічних зображень: розмір, колір. Основні операції над зображеннями: обтинання, обертання.
Урок 17.  Практична робота №6: "Перегляд зображень та змінення значень їх властивостей".

Тема 4. Текстовий процесор (8 годин)
Урок 18.  Поняття текстового документа, його об'єктів. Текстовий процесор, його призначення. Відкривання і збереження текстового документа. Режими роботи в середовищі текстового процесора.
Урок 19.  Середовище текстового процесора. Введення тексту. Перевірка правопису. Виправляння помилок.
Урок 20.  Алгоритм опрацювання текстового документа. Редагування тексту. Виділення фрагментів тексту. Робота з фрагментом тексту: копіювання, переміщення, вилучення та вставляння. Пошук та заміна фрагментів в тексті.
Урок 21.  Форматування символів та абзаців: шрифт, розмір, накреслення, колір, вирівнювання, встановлення відступів абзаца, міжрядкового інтервалу.
Урок 22.  Нумерування сторінок. Попередній перегляд, друк. Довідкова система текстового процесора. Поняття ключового слова. Пошук потрібних відомостей.
Урок 23.  Практична робота №7: "Редагування та форматування текстового документа".
Урок 24.  Вставляння графічних об'єктів у текстовий документ. Вставляння організаційних діаграм.
Урок 25.  Практична робота №8: "Вставляння графічних об'єктів та організаційних діаграм у текстовий документ".

Тема 5. Комп'ютерні мережі (10 годин)
Урок 26.  Комп'ютерні мережі та їх призначення. Поняття про мережну взаємодію. Типи комп'ютерних мереж.
Урок 27.  Поняття користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Локальна мережа навчального закладу. Робота з мережними папками.
Урок 28.  Поняття про глобальну мережу Інтернет. Основні служби Інтернету. Поняття Всесвітнього павутиння. Поняття веб-сайту, веб-сторінки, її адреси. Гіперпосилання.
Урок 29.  Робота з веб-браузером. Використання, створення та редагування списку сайтів, обраних для швидкого доступу. Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів. Авторське право та Інтернет.
Урок 30.  Алгоритм організації пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті. Простий пошук. Аналіз інформаційних матеріалів (повідомлень), знайдених в Інтернеті. Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень).
Урок 31.  Практична робота №9: "Пошук інформаційних матеріалів в Інтернеті за вказаною темою. Створення списку сайтів, обраних для швидкого перегляду".
Урок 32.  Інтернет-енциклопедії, словники та онлайн-перекладачі.
Урок 33.  Практична робота №10: "Робота з інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн перекладачами". Підсумковий узагальнювальний урок з теми "Комп'ютерні мережі".
Урок 34.  Повторення, систематизація та узагальнення матеріалу, вивченого в 6 класі.
Урок 35.  Підсумковий узагальнювальний урок за рік.
© 2013-2018. Сайт учителя інформатики Макарця В.І. All Rights Reserved. informatic.sumy.ua