Розробки уроків Розробки презентацій до уроків з інформатики 8 клас (за новою програмою)

Підручники, зошити (повні версії)


           

Презентації 8 клас


Розділ 1. Кодування даних (3 години).
Урок 01.  Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень.
Урок 02.  Кодування символів.
Урок 03.  Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Інструктаж з БЖД. Практична робота № 1. "Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних".

Розділ 2. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера (5 годин).
Урок 04.  Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої.
Урок 05.  Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання.
Урок 06.  Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Інструктаж з БЖД. Практична робота № 2. "Конфігурація комп’ютера під потребу".
Урок 07.  Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Системне програмне забезпечення. Класифікація та основні функції операційних систем. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Проблеми сумісності програмного забезпечення. Службове програмне забезпечення. Форматування носіїв даних.
Урок 08.  Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами. Інструктаж з БЖД. Практична робота №3. "Архівування та розархівування даних". Контрольна робота №1 з тем: "Кодування даних", "Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера".

Розділ 3. Опрацювання текстових даних (6 годин).
Урок 09.  Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі. Недруковані знаки.
Урок 10.  Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі.
Урок 11.  Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі.
Урок 12.  Створення, редагування та форматування формул в текстовому документі. Інструктаж з БЖД. Практична робота №4: "Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів".
Урок 13.  Структура документа. Розділи. Колонтитули. Стильове оформлення абзаців.
Урок 14.  Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Шаблони документів. Робота з кількома документами. Формати файлів текстових документів. Інструктаж з БЖД. Практична робота №5. "Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків". Контрольна робота №2 з теми: "Опрацювання текстових даних".

Розділ 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа (6 годин).
Урок 15.  Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.
Урок 16.  Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відеофільм. Розробка сценарію відеофільму.
Урок 17.  Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.
Урок 18.  Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Інструктаж з БЖД. Практична робота №6: "Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду".
Урок 19.  Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті.
Урок 20.  Практична робота №7. "Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті". Контрольна робота №3 з теми: "Опрацювання об’єктів мультимедіа".

Розділ 5. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування (8 годин).
Урок 21.  Поняття мови програмування. Складові мови програмування.
Урок 22.  Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. Поняття форми. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.
Урок 23.  Поняття події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень. Запис програми засобами середовища програмування.
Урок 24.  Практична робота №8. "Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення".
Урок 25.  Елемент керування "кнопка". Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом.
Урок 26.  Елемент керування "кнопка". Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування.
Урок 27.  Елемент керування "напис". Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.
Урок 28.  Інструктаж з БЖД. Практична робота № 9. "Створення програми з кнопками та написами". Контрольна робота №4 з теми: "Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування".

Розділ 6. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами (21 година).
Урок 29.  Поле, його властивості.
Урок 30.  Величини (змінні і константи), їхні властивості.
Урок 31.  Практична робота №10. "Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування".
Урок 32.  Налагодження програм.
Урок 33.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №11. "Налагодження готової програми".
Урок 34.  Величини логічного типу, операції над ними.
Урок 35.  Величини логічного типу, операції над ними.
Урок 36.  Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.
Урок 37.  Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.
Урок 38.  Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.
Урок 39.  Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.
Урок 40.  Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.
Урок 41.  Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з лічильником.
Урок 42.  Цикл з лічильником.
Урок 43.  Цикл з передумовою.
Урок 44.  Цикл з післяумовою.
Урок 45.  Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.
Урок 46.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №12. "Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин".
Урок 47.  Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування.
Урок 48.  Відображення рисунків із зовнішніх файлів.
Урок 49.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №13. "Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних".
Урок 50.  Контрольна робота №5. "Алгоритми роботи з об’єктами та величинами".

Розділ 7. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора (10 годин).
Урок 51.  Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок.
Урок 52.  Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці. Інструктаж з БЖД. Практична робота №14. "Розв'язування задач на обчислення".
Урок 53.  Призначення й використання математичних, статистичних функцій табличного процесора.
Урок 54.  Призначення й використання логічних функцій табличного процесора.
Урок 55.  Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми.
Урок 56.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №15. "Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Побудова діаграм".
Урок 57.  Упорядковування даних у таблицях.
Урок 58.  Автоматичні та розширені фільтри.
Урок 59.  Проміжні підсумки. Умовне форматування.
Урок 60.  Інструктаж з БЖД. Практична робота №16. "Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри". Контрольна робота №6. "Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора".

Розділ 8. Розв'язування компетентнісних задач (5 годин).
Урок 61.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 62.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 63.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 64.  Розв'язування компетентнісних задач.
Урок 65.  Розв'язування компетентнісних задач.

Розділ 9. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу "Інформатика" (5 годин).
Урок 66.  Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів.
Урок 67.  Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.
Урок 68.  Оформлення матеріалів про виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.
Урок 69.  Захист проекту.
Урок 70.  Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр.
Увага!!! Заборонено розміщення на інших ресурсах
© 2013-2018. Сайт учителя інформатики Макарця В.І. All Rights Reserved. informatic.sumy.ua